Video

Video z výstavy ruskej kancelárie

Video s pokynmi na inštaláciu kompletného vybavenia továrne JONCHN

Video o výrobe rozvádzačov skupiny JONCHN

Propagačné video nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá JONCHN

Videozáznamu odstraňovania a montáže poistky prepínača s montážou na stĺp, otvárania/zatvárania

Video o vyberaní a montáži poistky prepínača s montážou na stĺp, otvorení/zatvorení